ติดตามมาตรป้องกันโรคโควิด 19

ติดตามมาตรป้องกันโรคโควิด 19

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นางสาวนิชาภัทร วรโชตินัทที ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง ติดตามมาตรการการดูแลและป้องกันโรคระบาดโควิด 19 มีการปฏิบัติตามการประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัย ได้มีการตรวจคัดกรองวัดไข้ มีการสวมหน้ากากอนามัย มีการใช้เจลล้างมือให้สะอาด ดังนั้น คาดว่าในสถานศึกษาก็น่าจะมีความปลอดภัยด้วย