บันทึกด้วยใจ “กุหลาบซ่อนกลิ่น ช่อที่ 25”

บันทึกด้วยใจ “กุหลาบซ่อนกลิ่น ช่อที่ 25”

หลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอำลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้สำหรับการศึกษาตามหลักสูตร ที่พร้อมก้าวเดินออกไปสู่โลกกว้าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเป็นบทเรียนสู่ความสำเร็จ
พร้อมทั้งอำลาคุณครูที่ได้ตัดสินใจในการออกไปดำเนินชีวิตตามเจตนาของตนเอง โรงเรียนขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมดูแล สั่งสอนเด็กนักเรียนด้วยใจจริงเสมอมา