แนะนำผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน

แนะนำผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน

วิดีโอแนะนำผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นี้