การอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

การอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 ตัวแทนครูได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ. อุดรธานี