” congratulations ” แด่ ซิสเตอร์จินตนา จันทร์ประสิทธิ์

” congratulations ” แด่ ซิสเตอร์จินตนา จันทร์ประสิทธิ์

เช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์จินตนา จันทร์ประสิทธิ์ ในโอกาสฉลองสุวรรณสมโภช 50 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ด้วยการร้องเพลง มอบกระเช้า ช่อดอกไม้ ของขวัญและการ์ดอวยพร