วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เริ่มด้วยการสวดภาวนาวอนขอพระพรพระเจ้าสำหรับองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งในปีนี้ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้มีการทำการ์ดเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของมารดา รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในห้องเรียนของตนเอง

slot gacor malam ini toto88 Toto88