ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

เช้าวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้ต้อนรับซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ อย่างเป็นทางการ ด้วยการกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่ซิสเตอร์ พร้อมทั้งซิสเตอร์ได้ให้โอวาท เพื่อให้นักเรียนนำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติ