พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

พิธีเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

เช้าวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์จัดพิธีเปิด และแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์เป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ ดังนี้ นายวิรัตน์ ชีพจำเป็น กำนันตำบลโพนสูง นายสุรชัย โสภาลุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายรำเพย ดวงดุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 นายทินกร ม่วงมีรส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 นายเวชวิทย์ เทพเมืองไพร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้มาร่วมเป็นเกียรติในการมอบสัญลักษณ์ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในบรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน พิธีการดำเนินไปอย่างสง่างามสมเกียรติ อาศัยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน สุดท้าย ยังได้มีการร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ภายใต้อุดมการณ์ประจำปีที่ว่า “รวมพลังเยาวชน สร้างสรรค์สังคม ด้วยคุณธรรม ”