กิจกรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 แผนกอนุบาลโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ ด้วยกิจกรรมทดลอง 10 กิจกรรม ให้กับเด็ก ๆ ในทุกระดับชั้น เรียนรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมพัฒนาการครบทุกด้าน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031