ฉลองนามชื่อนักบุญเทเรซา

ฉลองนามชื่อนักบุญเทเรซา

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะครู นักเรียนร่วมส่งความสุขในโอกาสฉลองนามชื่อนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ของซิสเตอร์เทเรซา จินตนา จันทร์ประสิทธิ์