กิจกรรมลอยกระทง

กิจกรรมลอยกระทง

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แผนกอนุบาลโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรม “ลอย…ลอย กระทง” เพื่อปลูกฝังการแสดงออกที่ถูกต้อง ตามประเพณีอันดีงาม โดยได้จัดการประกวดภาพระบายสี การแต่งกาย และการรำวงวันลอยกระทง โอกาสนี้ ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ผู้จัดการได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ให้ข้อคิด และร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ ในบรรยากาศเป็นกันเอง และสนุกสนาน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031