กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 63 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีวจนพิธีกรรมถวายคำภาวนา พร้อมระลึกถึงคุณงามความดี พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสำหรับคุณพ่อทุกคน โอกาสนี้มีตัวแทนของพ่อที่ได้มาร่วมในพิธีการเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ ระลึกถึงและแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อท่าน ซึ่งนักเรียนได้ร่วมเตรียมกิจกรรมวันพ่อด้วยการวาดภาพระบายสีในระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการประดิษฐ์การ์ดเขียนคำอวยพรให้พ่อ ในระดับมัธยมศึกษา มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์