ฉลองวันพระคริสตสมภพ

ฉลองวันพระคริสตสมภพ

นพฤหัสที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมฉลองวันคริสต์มาส ผู้ปกครองและศิษย์เก่าต่างมาร่วมฉลองกันมากมาย โดยเริ่มด้วยการภาวนา และชมละครคริสต์มาสซึ่งบอกเล่าถึงความหมายที่แท้จริงของวันฉลองซึ่งในปีนี้นอกจากจะไปแสดงที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ในช่วงเย็นแล้ว เพื่อเป็นการนำความสุขยินดีเป็นของขวัญให้กับทุกคน บรรยากาศตลอดงานดำเนินไปอย่างราบรื่น สนุกสนาน ตัวแทนแต่ละระดับชั้นแสดงอย่างเต็มที่ สวยงาม หลังจากนั้น มีโรงทานแต่ละชั้น