ฉลองศาสนนามนักบุญ อักเนส

ฉลองศาสนนามนักบุญ อักเนส

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีกับซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญ อักเนส และได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์กาญจนา พร้อมกับมอบข้อคิดให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม