ฉลองนักบุญเลารา วีกุญญา

ฉลองนักบุญเลารา วีกุญญา

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนร่วมวจนพิธีกรรมวันฉลองนักบุญเลารา วีกุญญา และได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์ สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ นำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติ โดยมีแบบอย่าง คือ นักบุญเลารา

slot gacor malam ini toto88 Toto88