ฉลองนักบุญเลารา วีกุญญา

ฉลองนักบุญเลารา วีกุญญา

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนร่วมวจนพิธีกรรมวันฉลองนักบุญเลารา วีกุญญา และได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์ สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ นำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติ โดยมีแบบอย่าง คือ นักบุญเลารา

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031