วันกตัญญู

วันกตัญญู

วันที่ 29 มกราคม นักเรียนได้แสดงความรักกตัญญูต่อซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ ด้วยสุนทรพจน์ ของขวัญ บทเพลง และการแสดงแต่ละระดับชั้น โอกาสนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูผู้ได้รับคัดเลือกการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ คือ ด้านตรงต่อเวลา ด้านการสอน ด้านการดูแลเอาใจใส่นักเรียน ด้านการแต่งกาย และมอบสินน้ำใจให้กับครูอยู่นานเป็นเวลา 30 ปี คือ คุณครูวาสนา ดงยะโสภา และครบ 25 ปี คือ ครูลัดดาพร สุรวิทย์ และได้มีการมอบสินน้ำใจให้กับพนักงานที่อยู่นานอีกด้วย สำหรับนักเรียนได้รับมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประพฤติดี และการเป็นศาสนิกชนที่ดี ในช่วงบ่าย มีการจัดเลี้ยงให้กับคณะครู พนักงานในบรรยากาศครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น เต็มด้วยรอยยิ้ม และความสุขยินดี