โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและรับศีลกำลัง

โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและรับศีลกำลัง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ คณะซิสเตอร์ คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่4 จำนวน 45 คน โอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 คน โอกาสรับศีลกำลัง ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะสงฆ์ ในบรรยากาศของความศรัทธา และชื่นชมยินดี