กิจกรรมอำลานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมอำลานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 2 เมษายน 64 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมอำลานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้สำเร็จการศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ และกตัญญูรู้คุณต่อคณะผู้บริหาร คณะครู พ่อบ้านแม่บ้าน และน้อง ๆ ในโรงเรียนทุกคน มีการร่วมกันสวดภาวนาขอบคุณพระเจ้า กล่าวคำอำลา ร้องเพลง และรับฟังข้อคิดจากซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอส่งมอบความรักห่วงใยที่จะติดตามและให้กำลังใจกับนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนได้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอนาคตที่ดีสมความตั้งใจ เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในสังคม