ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนได้แนะนำบุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้มีทั้งหมด 6 ท่านดังนี้
1.ครูวัลลดา วาจารัตน์
2.ครูนิภารัตน์ โอนากุล
3.ครูนิตยา ลีทอง
4.ครูอาทิตยา สุขใจ
5.ครูทิพย์สุดา แก้วน้ำใสย์
6.ครูชาติชาย ชัยฤทธิ์
โรงเรียนขอต้อนรับบุคลากรทุกท่านด้วยใจยินดีอย่างยิ่ง
slot gacor malam ini toto88 Toto88