ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ในโอกาสฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง นำโดยซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ และคณะครูคาทอลิก ร่วมเป็นนักขับร้องในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัยเป็นประธานในพิธี ทุกคนต่างได้พระพรในวันฉลองนี้