มอบเกียรติบัตร

มอบเกียรติบัตร

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในโอกาสฉลองคุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์และเพื่อนของเยาวชน คณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูผู้มีความรับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน