วันฉลองกตัญญู

วันฉลองกตัญญู

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 65 คณะครู พนักงาน สมาชิกศูนย์ตัดเย็บ และซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ได้ร่วมงานฉลองกตัญญู พร้อมกันนี้ได้เชิญครูที่เกษียณแล้วมาร่วมและรับมอบสินน้ำใจจากทางโรงเรียนอีกด้วย กิจกรรมวันฉลองตามธรรมเนียมซาเลเซียน เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้า ตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์แด่ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ และคณะซิสเตอร์ ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ได้มอบของขวัญแก่คณะซิสเตอร์ การแสดงของคณะครู พนักงาน กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน สมาชิกศูนย์ตัดเย็บมาอิน พร้อมกับงานเลี้ยงรับประทานอาหาร ในบรรยากาศที่เต็มด้วยความรักความอบอุ่นแบบครอบครัววิสุทธิวงศ์ โอกาสนี้คณะซิสเตอร์ได้มอบของขวัญให้กับทุก ๆ คนที่มาร่วมในงาน อีกทั้งมีการลุ้นจับฉลากรางวัล คั่นด้วยการแสดงของแต่ละกลุ่มที่เต็มด้วยสีสัน เสียงหัวเราะ นับเป็นวันแห่งความสุขความยินดีที่ได้แบ่งปันกันในพระพรที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรา เป็นพลังแห่งการก้าวเดินไปพร้อมกันในการอบรมดูแลเยาวชนที่พระองค์ได้มอบฝากไว้ด้วยความเป็นหนึ่งในจิตตารมณ์ซาเลเซียนและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากหัวใจที่รัก และยินดี เพราะเราเป็นครอบครัววิสุทธิวงศ์ #ทำด้วยใจรัก