ปัจฉิมมัธยมศึกษปีที่3 วิสุทธิวงศ์

ปัจฉิมมัธยมศึกษปีที่3 วิสุทธิวงศ์

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 65 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้า รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ จากนั้นนักเรียนได้รับฟังการอบรมในหัวข้อ “Do all things with love” โดยมีคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ เป็นวิทยากรให้การอบรมอย่างเข้มข้น ในบรรยากาศแบบซาเลเซียน ด้วยหัวใจของพ่อบอสโกที่ปรารถนาส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับบรรดาเยาวชน และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนได้ประสบความสำเร็จในแต่ละก้าวใหม่ ๆ ต่อไปในชีวิต นำข้อคิด และการอบรมที่ได้รับจากโรงเรียน คณะซิสเตอร์ คณะครู ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของตนเองต่อไป สุดท้ายทุกคนร่วมรับประทานอาหาร รับชมคอนเสิร์ต และกิจกรรมอำลาครั้งสุดท้ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นวันแห่งการบันทึกความทรงจำที่ดีที่สุดในช่วงหนึ่งของชีวิต ขอให้ทุกคนโชคดี