อบรมสภาเยาวชนตำบลโพนสูง

อบรมสภาเยาวชนตำบลโพนสูง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นำโดยนายสามารถ ไทยลำภู และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าอบรมสภาเยาวชนตำบลโพนสูง พร้อมทั้งชุดเก่าหมดวาระและเลือกตั้งประธานใหม่