บัณฑิตน้อย

บัณฑิตน้อย

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ เป็นประธานในพิธี ได้มอบรับใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา2565

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031