อำลานักเรียนชั้น ม. 3 กุหลาบซ่อนกลิ่นช่อที่ 27

อำลานักเรียนชั้น ม. 3 กุหลาบซ่อนกลิ่นช่อที่ 27

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้อำลา คณะผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ทุกคนในโรงเรียน ด้วยบรรยากาศที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่นักเรียนมีต่อทุกคน ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรม ร้องเพลง รำอวยพร มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันซึ่งจะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ตราตรึงไว้ในใจของทุกๆ คนตลอดไป