อบรมครูประจำปีการศึกษา 2565

อบรมครูประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ต้อนรับครูใหม่ พร้อมกับวางแผนการประยุกต์ใช้ (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community ให้เหมาะสมกับนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และชี้แจงโครงการที่จะจัดทำขึ้นในภาคเรียนนี้ด้วย