เปิดปีการศึกษา 2565 และการแนะนำครูใหม่

เปิดปีการศึกษา 2565 และการแนะนำครูใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกับการแนะนำครูใหม่ 5 ท่านดังนี้ 1.ครูวิเชียร หลวงศรีสมบัติ 2.ครูบริยิสต์ตา ราชจำปี 3.ครูช่อผกา โพธิผล (teacher เอลิน่า ครู IEP) 4.ครูสายใจ โพธิไข 5.ครูตรีรนันท์ สมจันทร์ พร้อมได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ และนำข้อคิดดีๆที่ได้ นำไปปฏิบัติ