เทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565

เทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2565

เช้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมพิธีเทิดเกียรติแม่พระอุปถัมภ์ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อขอพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์ให้การดำเนินการของโรงเรียน การเรียน การสอน และกิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการอย่างดี พิธีเทิดเกียรติแม่พระอุปถัมภ์เริ่มด้วยการแห่แม่พระอุปถัมภ์ สวดภาวนา รับฟังบทอ่าน การเผาจดหมาย และการเสกอาคารเรียน โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัด วัดพระวิสุทธิวงศ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณพ่อจันทวง อานิสง ผู้ช่วยพีธีกรรม