โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นำโดยคุณครูสามารถ ไทนลำภู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์ โคตรกำกับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานในพิธี