ต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

ต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

ระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน 65 คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน พนักงาน ศิษย์เก่า ซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ศูนย์ตัดเย็บมาอิน รวมถึงกลุ่มต่าง ๆ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะฯแขวงแห่งประเทศไทยที่ได้มาเยี่ยม เราชาววิสุทธิวงศ์ซาบซึ้งใจในการดูแลเอาใจใส่เยี่ยงมารดาของท่านตลอดระยะเวลา 6 ปีในวาระแห่งการเป็นผู้ใหญ่ของท่าน การพบปะที่เรียบง่าย จริงใจ และเป็นกันเองในครั้งนี้ เป็นดังพระพรจากพระเจ้ามายังเราแต่ละคน โอกาสนี้กลุ่มต่าง ๆ ได้ขอพบปะรับข้อคิด กำลังใจ และพรจากมาเดอร์ด้วยความยินดียิ่ง โดยมีพิธีต้อนรับและขอบคุณด้วยการแสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมภาคอีสานมีการแห่หมอลำ กันตรึม และการฟ้อนรำ พร้อมกับตัวแทนครูและนักเรียน จากนั้นมีการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยเพลงหมอลำกลอน กลุ่มต่าง ๆ มอบที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความรักรู้คุณต่อท่าน พร้อมกับบทเพลงจากใจนักเรียนทุกคน จากนั้นมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นซึ่งทั้งหมดนี้ได้ดำเนินไปในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่เต็มด้วยความรักความอบอุ่น รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน ในช่วงเย็นคณะครูได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับมาเดอร์ตามประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะกับท่านเป็นรายบุคคล เต็มอิ่มด้วยพระพรแห่งความรักกตัญญู ขอพระพรจากพระเจ้าได้นำท่านต่อไปให้มีพลังที่เข็มแข็ง สุขภาพแข็งแรง เปี่ยมด้วยปรีชาญาณในการนำคณะให้เจริญก้าวหน้าต่อไป