ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณต่อซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณี พร้อมกับคณะซิสเตอร์ และได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภาง ให้นักเรียนนำข้อคิดดีๆ ที่ได้รับฟัง นำไปปฏิบัติ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031