ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

วันที่ 6 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะครู มีการกล่าวขอบคุณคณะครูด้วยภาษาจีน โดยมีตัวแทนครู คือ คุณครูรวงทอง นนทะชัย ให้โอวาทและได้มอบข้อคิดดีๆให้กับนักเรียนนำไปปฏิบัติ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031