ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

ตรีวารเตรียมฉลองวันกตัญญู

วันที่ 7 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 ได้กล่าวขอบคุณพนักงานที่ได้คอยดูแล และจัดเตรียมทุกสิ่งให้สะอาดเรียบร้อย สะดวกสบาย เอื้อต่อการเรียนรู้และเติบโตในทุกสถานที่ และได้รับฟังโอวาทจากตัวแทนพนักงาน ให้นักเรียนนำข้อคิดดีๆ ที่ได้ นำไปปฏิบัติ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031