การเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

การเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดการเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อสมนึก สุทธิ คุณพ่อเจ้าวัดพระวิสุทธิวงศ์เป็นประธาน พร้อมกับคุณพ่อจันทวง อานิสง เริ่มด้วยการเสกอนุสาวรีย์แม่พระองค์อุปถัมภ์ซึ่งเป็นดังอนุสรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลอง 150 ปีนี้ จากนั้นทุกคนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีและความรักกตัญญูที่มีต่อพระมารดาองค์อุปถัมภ์และคณะซิสเตอร์ที่ทำงานท่ามกลางชุมชนโพนสูงเป็นเวลา 38 ปี จากนั้นนักเรียนได้รับชมการแสดงละคร 150 ปีแห่งพระพรซึ่งได้บอกเล่าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของคณะ และการแสดงประกอบต่าง ๆ ทุกคนให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี

slot gacor malam ini toto88 Toto88