พิธีเสกป่าศักดิ์สิทธิ์

พิธีเสกป่าศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 คณะซิสเตอร์ คุณครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ และซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเสกป่าศักดิ์สิทธิ์ โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย เป็นประธานในพิธี