มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน

ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดสัปดาห์วิชาการ มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน ภายใต้หัวข้อ “THE BEST OF Visutthivong” มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความกล้าที่จะใช้ทักษะ พรสวรรค์ และความถนัดของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนในการพัฒนาตนรอบด้าน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031