มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน

ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดสัปดาห์วิชาการ มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการภายใน ภายใต้หัวข้อ “THE BEST OF Visutthivong” มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความกล้าที่จะใช้ทักษะ พรสวรรค์ และความถนัดของตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนในการพัฒนาตนรอบด้าน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

slot gacor malam ini toto88 Toto88