พิธีเปิดและปิดกิจกรรมวิชาการ “THE BEST OF Visutthivong”

พิธีเปิดและปิดกิจกรรมวิชาการ “THE BEST OF Visutthivong”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนได้ร่วมพิธีเปิดและปิดกิจกรรมวิชาการ “THE BEST OF Visutthivong” อย่างเป็นทางการ โดยมีซิสเตอร์ สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ เป็นประธานในพิธี นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ และคณะผู้บริหารได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันในทุกรายการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031