คณะศึกษานิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะศึกษานิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นำโดยนางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี (ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาญพิเศษ) นายยรรยง เมืองผาง (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล) และว่าที่ร้อยตรีสันติสุข อยู่สุข (ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาญพิเศษ (ผู้ประสานงาน)) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031