คณะศึกษานิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะศึกษานิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นำโดยนางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี (ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาญพิเศษ) นายยรรยง เมืองผาง (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล) และว่าที่ร้อยตรีสันติสุข อยู่สุข (ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาญพิเศษ (ผู้ประสานงาน)) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

slot gacor malam ini toto88 Toto88