วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีวจนพิธีกรรมถวายคำภาวนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมระลึกถึงคุณงามความดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031