นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันที่ 2

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันที่ 2

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันที่ 2 สัญลักษณ์ คือ ต้นคริสต์มาส หมายถึง การแบ่งปันความสุขแก่คนอื่น ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบของถวายให้แก่พระกุมาร อีกทั้งได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ พร้อมตอบคำถามและรับรางวัล