นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันที่ 2

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันที่ 2

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าวันที่ 2 สัญลักษณ์ คือ ต้นคริสต์มาส หมายถึง การแบ่งปันความสุขแก่คนอื่น ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบของถวายให้แก่พระกุมาร อีกทั้งได้รับฟังโอวาทจากซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ พร้อมตอบคำถามและรับรางวัล

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031