นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 3

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 3

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมใจกันเข้าร่วมนพวารคริสต์มาส วันที่สาม โดยมีสัญลักษณ์ประจำวัน คือ ระฆัง มีความหมายว่า การประกาศว่าได้เริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแล้ว และในนพวารนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเจ้าภาพในการนำของมาถวายพระกุมาร