นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 3

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ วันที่ 3

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ร่วมใจกันเข้าร่วมนพวารคริสต์มาส วันที่สาม โดยมีสัญลักษณ์ประจำวัน คือ ระฆัง มีความหมายว่า การประกาศว่าได้เริ่มต้นเทศกาลเฉลิมฉลองแล้ว และในนพวารนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเจ้าภาพในการนำของมาถวายพระกุมาร

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031