ฉลองศาสนนามนักบุญ อักเนส

ฉลองศาสนนามนักบุญ อักเนส

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีกับซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญ อักแนส และได้รับฟังโอวาทพร้อมกับมอบข้อคิดให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031