ฉลองนักบุญอากาทา

ฉลองนักบุญอากาทา

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีกับซิสเตอร์สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญ อากาทา และได้รับฟังโอวาท นำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติ

slot gacor malam ini toto88 Toto88