ฉลองนักบุญอากาทา

ฉลองนักบุญอากาทา

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความยินดีกับซิสเตอร์สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญ อากาทา และได้รับฟังโอวาท นำข้อคิดที่ได้ไปปฏิบัติ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031