กิจกรรมเดินทางไกลเด็กอนุบาล

กิจกรรมเดินทางไกลเด็กอนุบาล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินทางไกล และเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ สัมผัสสภาพความเป็นจริง ก่อให้เกิดการ เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและสภาพความเป็นจริง มีการเปลี่ยนบรรยากาศของกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้เด็กตื่นตัว สนใจ สนุกสนานกับ การเรียนรู้ พร้อมกับฝึกให้เด็กมีทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031