สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร เป็นประธานในพิธี โดยมีคุณครูนาฏสุรีย์ แสงชาติหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น”พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ภายในกิจกรรม มีกิจกรรม Science Show และกิจกรรมเดินแบบชุดรีไซเคิล ในหัวข้อ เปลี่ยนขยะเหลือใช้ให้เป็นเสื้อผ้า หรือสิ่งของที่มีค่า นักเรียนได้รับความรู้ ตื่นเต้นกับกิจกรรม และร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

slot gacor malam ini toto88 Toto88