กิจกรรมกตัญญูต่อคุณครู

กิจกรรมกตัญญูต่อคุณครู

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะครูและมอบพวงมาลัย โดยมีตัวแทนครู คือ คุณครูทิพย์มุขฎา เชียงบาล ให้โอวาทและได้มอบข้อคิดดีๆให้กับนักเรียนนำไปปฏิบัติ

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031