กิจกรรมวันกตัญญู

กิจกรรมวันกตัญญู

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

“Thanks for inspiring me.” วันแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีในใจของเราชาววิสุทธิวงศ์ ต่อซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร อธิการิณี ผู้แทนของพระมารดา พร้อมกับคณะซิสเตอร์ คณะครู พนักงาน และนักเรียนทุกคน ในบรรยากาศแห่งครอบครัวที่อบอุ่น วันที่ 30 สิงหาคม 66 ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดให้มีวันกตัญญูขึ้น นอกจากจะเป็นการขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคณะซิสเตอร์แล้ว ยังเป็นช่วงเวลาในการขอบคุณซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขความยินดีแก่กัน ในวันฉลองนี้เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน จากนั้น ตัวแทนครู นักเรียนได้แสดงความรักกตัญญูต่อคณะซิสเตอร์ด้วยสุนทรพจน์ ของขวัญที่เป็นดังสัญลักษณ์แทนใจ จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นในความหลากหลายที่เป็นหนึ่งเดียวกันและน่าประทับใจ นอกนั้น นักเรียนยังได้รับชมการแสดงของคณะครูสาระภาษาต่างประเทศซึ่งได้ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน เต็มด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ โอกาสนี้ คณะครู นักเรียนได้แต่งตัวตามไอดอลของตัวเองอีกด้วยซึ่งได้สร้างสีสัน สอดคล้องกับกิจกรรมอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า Be active yeast in society. จงเป็นดังเชื้อแป้งที่ดีในสังคม ในช่วงบ่ายยังมีการแสดงของคณะครูในแต่ละกลุ่มสาระฯ พนักงาน กลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานอีกด้วย

slot gacor malam ini toto88 Toto88