กิจกรรม “วิทยาศาตร์น้อย”

กิจกรรม “วิทยาศาตร์น้อย”

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์เป็นประธานเปิดกิจกรรม ” วิทยาศาตร์น้อย ” ของนักเรียนอนุบาล โดยมีครูนลินอร วิเศษไธสง ผู้รับผิดชอบโครงการขึ้นกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่อประธาน ในกิจกรรมมีการเดินแบบชุดรีไซเคิลและ Science Show นักเรียนต่างมีความสุขและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031