เปิดเทอมปีการศึกษา 2567

เปิดเทอมปีการศึกษา 2567

16 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์เปิดภาคแรกเรียนปีการศึกษา 2567 อย่างเป็นทางการ และได้ต้อนรับและแนะนำผู้บริหารคนใหม่ อีกครั้งอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังได้มีการอบรมเกี่ยวกับกฏระเบียบและการแต่งตัวที่ถูกต้อง

ed
https://ipho2023.jp/ https://ipho2023.jp/situstoto/ https://sipil.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2024/ https://icetel.umsu.ac.id/?page_id=1031